ĐỊA ĐIỂM TRUNG TÂM HỘI CHỢ & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ I.C.E

TRUNG TÂM HỘI CHỢ & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ I.C.E

91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam